ఓహ్ ప్రియా ప్రియా

Here is an index of music ఓహ్ ప్రియా ప్రియా ideal that people explain to and show to your account. Most of us receive plenty of melodies ఓహ్ ప్రియా ప్రియా although most of us solely display your melodies that we think include the ideal songs.

The actual song ఓహ్ ప్రియా ప్రియా is only with regard to test if you such as song please find the first music. Assistance this artist by purchasing the authentic disc ఓహ్ ప్రియా ప్రియా hence the performer provides the most effective track as well as keep on functioning.

1 Geethanjali Songs O Priya Priya Nagarjuna, Girija Hd.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 6,808 Downloaded: 15,351 Played: 1.673 Filesize: - Duration: 5:35

2 Geethanjali Songs O Papali Laali Nagarjuna Akkineni,girija Shettar Hd.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 1,433 Downloaded: 16,170 Played: 1.428.738 Filesize: - Duration: 4:21

3 ఓహ్ ప్రియా ప్రియా పూర్తి వీడియో సాంగ్ ఇష్క్ మూవీ నితిన్ నిత్యా మీనన్ అనూప్ రూబెన్స్.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 5,443 Downloaded: 13,829 Played: 4.170.797 Filesize: - Duration: 4:48

4 Oo ప్రియా ప్రియా సాంగ్ Hd.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 5,640 Downloaded: 11,826 Played: 1.634.131 Filesize: - Duration: 5:33

5 O ప్రియా ఓ ప్రియా కహీ ప్యార్ న హో జాయే.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 9,679 Downloaded: 12,237 Played: 1.839.080 Filesize: - Duration: 5:58

6 Geethanjali Songs Jagada Jagada Nagarjuna, Girija Hd.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 7,222 Downloaded: 19,107 Played: 155.053 Filesize: - Duration: 4:21

7 Geethanjali Songs Om Namaha Nagarjuna Akkineni,girija Shettar Hd.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 2,269 Downloaded: 13,630 Played: 1.493.602 Filesize: - Duration: 3:56

8 Geethanjali Songs Jallantha Thullantha Nagarjuna Akkineni, Girija Shettar Hd.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 2,795 Downloaded: 18,670 Played: 768.169 Filesize: - Duration: 4:07

9 Geethanjali Songs Nandikonda Vaagullona Nagarjuna Akkineni,girija Shettar Hd.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 1,964 Downloaded: 15,768 Played: 294.001 Filesize: - Duration: 6:21

10 Geethanjali Songs Amani Padavenagarjuna Akkineni, Girija Shettar Hd.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 9,023 Downloaded: 19,022 Played: 559.314 Filesize: - Duration: 3:45

11 Comedy Kings Girija Shettar Call To Nagarjuna.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 6,153 Downloaded: 17,871 Played: 10.444 Filesize: - Duration: 1:09

12 A Beautiful Scene From Nagarjuna And Girija Shettar.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 7,351 Downloaded: 18,225 Played: 18.941 Filesize: - Duration: 1:35

13 Geethanjali 1989 Hd Full Length Telugu Film Nagarjuna Akkineni Girija Shettar.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 1,519 Downloaded: 13,764 Played: 1.293.789 Filesize: - Duration: 2:03:14

14 Comedy Kings Girija Shettar Late Dinner.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 903 Downloaded: 12,844 Played: 2.060 Filesize: - Duration: 2:20

15 Geethanjali Songs O Priya Priya Volga Video Nagarjuna Akkineni, Girija Shettar.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 6,616 Downloaded: 19,171 Played: 3.508.020 Filesize: - Duration: 5:20

16 Kondaveeti Donga Songs Chamak Chamak Chiranjeevi Radha Vijaya Santhi Ilayaraja.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 61 Downloaded: 19,965 Played: 5.192.145 Filesize: - Duration: 4:40

17 Nirnayam Movie Hello Guru Prema Kosam Video Song Nagarjuna, Amala.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 1,648 Downloaded: 18,058 Played: 5.120.544 Filesize: - Duration: 5:01

18 Comedy Kings Nagarjuna Call To Girija Shettar.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 2,940 Downloaded: 14,677 Played: 2.751 Filesize: - Duration: 0:57

19 Comedy Kings Girija Shettar & Sister Playing On Ground.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 5,158 Downloaded: 12,672 Played: 2.344 Filesize: - Duration: 8:18